MEDİTASYON

Klasik Vedik meditasyonla, kendimizi keşfetme yolculuğuna çıkıyoruz ve öğrendiklerimizi yaşamımızın günlük yönlerine uyguluyoruz.

Klasik Vedik Meditasyon, “birçok meditasyon tekniğinden biri” değildir. Meditasyon Yapmanın Tek ve En Eski Yoludur. Bugün duyduğunuz veya bildiğiniz tüm tekniklerin büyükannesidir.

Bu çok kadim bir yöntemdir.

Bugün, bu yöntemden doğan birçok meditasyon tarzı var.

Klasik Vedik Meditasyonun kaynağı Hint felsefesinin temelini oluşturan bir dizi metini içeren Vedalar, yoganın tüm dalları ve Ayurveda Tıbbı bilimidir. Yüzyıllar boyunca, tüm bu disiplinlerin dünyadaki insanların sağlığı ve refahı üzerinde muazzam bir etkisi olmuştur.

Klasik Vedik meditasyonla, kendimizi keşfetme yolculuğuna çıkıyoruz ve öğrendiklerimizi yaşamımızın günlük yönlerine uyguluyoruz.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.